افزایش ۲.۸ درصدی درآمد‌های دولت

افزایش ۲.۸ درصدی درآمد‌های دولت

در هفت ماه ابتدای امسال؛ افزایش ۲.۸ درصدی درآمد های دولت بانک مرکزی: دولت در هفت ماه ابتدای امسال ۶۰۰.۹ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی کسب کرده است. به گزارش خبرگزاری صداو سیما، بررسی وضع بودجه عمومی دولت به استثنای درآمد ها و پرداخت های اختصاصی در مهرماه امسال که از سوی بانک مرکزی منتشر […]