تشکیل شورای ملی تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی

تشکيل شورای ملی تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی

طی امسال؛ تشکیل شورای ملی تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران : تشکیل شورای ملی تشکل ها به منظور تشریک مساعی و ایجاد صدای واحد از سوی ذینفعان بخش کشاورزی از اولویت های این سازمان در سالجاری است به گزارش خبرگزاری صداوسیما از وزارت جهاد کشاورزی؛ حسین شیرزاد […]