اسدی: برخی واردکنندگان سودجو مانع از رونق تولید محصولات کشاورزی می‌شوند

اسدی: برخی واردکنندگان سودجو مانع از رونق تولید محصولات کشاورزی می‌شوند یک گام به سمت رونق تولید؛ اسدی: برخی واردکنندگان سودجو مانع از رونق تولید محصولات کشاورزی می‌شوند یک مقام مسئول گفت: فشار برخی واردکنندگان بر دولت باعث کاهش حمایت از تولید و رونق محصولات کشاورزی شده است. مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز […]