اختیارات استان‌ها در بودجه‌ریزی پر‌رنگ می‌شود

اختیارات استان‌ها در بودجه‌ریزی پر‌رنگ می‌شود

جزئیات بودجه۹۸؛ اختیارات استان ها در بودجه ریزی پر رنگ می شود در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در زمینه افزایش شفافیت و انضباط بودجه ای، به تقویت نقش استان ها توجه ویژه ای شده است و به افزایش اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و تدوین برنامه حذف یارانه ها و […]