۱۱۰ نفر ۱۵۰ هزار میلیارد به بانک ها بدهکارند!/ لیست نورچشمی ها کِی اعلام می شود؟

۱۱۰ نفر ۱۵۰ هزار میلیارد به بانک ها بدهکارند!/ لیست نورچشمی ها کِی اعلام می شود؟ گزارش/ ۱۱۰ نفر ۱۵۰ هزار میلیارد به بانک ها بدهکارند!/ لیست نورچشمی ها کِی اعلام می شود؟ ابر بدهکاران بانکی ،نورچشمی هایی که با دریافت تسهیلات میلیاردی و عدم باز پرداخت آن ،نظام بانکی کشور را با مشکلات جدی […]