نقدینگی هزار و ۶۷۲ هزار میلیارد تومان شد

نقدینگی هزار و ۶۷۲ هزار میلیارد تومان شد

نقدینگی هزار و ۶۷۲ هزار میلیارد تومان شد بانک مرکزی حجم نقدینگی در شهریور امسال را بیش از هزار و ۶۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰.۳ درصد افزایش نشان می دهد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در شهریور امسال ، حجم […]

همه قوا و دستگاه ها اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود را اعلام کنند

همه قوا و دستگاه ها اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود را اعلام کنند

دژپسند: همه قوا و دستگاه ها اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود را اعلام کنند وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای از تمامی قوا و دستگاه های کشور خواست اطلاعات بدهی ها و مطالبات زیرمجموعه های خود را به این وزارتخانه اعلام کنند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرهاد دژپسند با ارسال نامه ای […]

همه قوا و دستگاه ها اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود را اعلام کنند

همه قوا و دستگاه ها اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود را اعلام کنند

دژپسند: همه قوا و دستگاه ها اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود را اعلام کنند وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای از تمامی قوا و دستگاه های کشور خواست اطلاعات بدهی ها و مطالبات زیرمجموعه های خود را به این وزارتخانه اعلام کنند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرهاد دژپسند با ارسال نامه ای […]