پرداخت تسهیلات به رانندگان تاکسی و اتوبوس شهری

بازارهای مالی در هفته گذشته؛ پرداخت تسهیلات به رانندگان تاکسی و اتوبوس شهری پرداخت تسهیلات بدون سود و کارمزد به رانندگان تاکسی و اتوبوس شهری مهمترین خبر حوزه پولی کشور در هفته گذشته بود به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ پرداخت تسهیلات بدون سود و کارمزد به رانندگان تاکسی و اتوبوس شهری مهمترین خبر […]