توضیحات گمرک ایران درباره محموله‌های گوشت

توضیحات گمرک ایران درباره محموله‌های گوشت

درباره کانتینرهای گوشت بدون صاحب؛ توضیحات گمرک ایران درباره محموله های گوشت معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران: تشریفات گمرکی یک میلیون و ۱۵۵ هزار کیلو گرم گوشت های وارداتی به پایان­­ رسیده و گمرک پیگیر اظهار مابقی این محموله ها از سوی صاحبان کالا است به گزارش خبرگزاری صداوسیما از گمرک ایران؛­­ مهرداد […]