باید از روش‌های مختلف واگذاری بهره بگیریم

باید از روش‌های مختلف واگذاری بهره بگیریم

در سیصد و چهل و پنجمین جلسه هیئت واگذاری؛ باید از روش های مختلف واگذاری بهره بگیریم وزیر امور اقتصادی و دارایی، استفاده از روش های مختلف واگذاری متناسب با اقتضائات را عامل مهمی در افزایش اثربخشی واگذاری ها دانست به گزارش خبرگزاری صداو سیما از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند […]