لزوم حذف مقررات دست و پاگیر برای رونق تولید

لزوم حذف مقررات دست و پاگیر برای رونق تولید

بخش خصوصی تاکید کرد؛ لزوم حذف مقررات دست و پاگیر برای رونق تولید بخش خصوصی بر حذف و کاهش مقررات زائد و دست و پاگیر برای رونق بخشی به تولید و افزایش اشتغال تاکید کرد به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در پنجاه و ششمین نشست شورای گفت […]