هدر رفت ۳۲ درصد آب شرب در مناطق روستایی

هدر رفت ۳۲ درصد آب شرب در مناطق روستایی

در گفتگوی اختصاصی مطرح شد؛ هدر رفت ۳۲ درصد آب شرب در مناطق روستایی مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدر رفت آب گفت: ۳۲ درصد از کل آب شرب مصرفی در ۳۵ هزار و ۳۶۱ روستای تحت پوشش شبکه آبرسانی در سراسر کشور، هدر می رود. علی سید زاده در گفتگوی تلفنی […]

آبرسانی روستایی : کام روستایی‌ها شیرین می‌شود

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ به بخش دولت پیشنهاد خوبی برای آبرسانی روستایی شد که بر همین اساس نیز ۱۱۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی مدنظر قرار گرفت که امسال ۱۶۰۰ روستا از تامین آب شرب بهداشتی بهره مند شدند.