ابلاغیه گمرک درباره شرط معافیت از سپردن تعهد بازگشت ارز

ابلاغیه گمرک درباره شرط معافیت از سپردن تعهد بازگشت ارز

گمرک ایران: ابلاغیه گمرک درباره شرط معافیت از سپردن تعهد بازگشت ارز گمرک ایران درباره شرط معافیت از سپردن تعهد بازگشت ارز بخشنامه ای را ابلاغ کرد به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ​ گمرک ایران در بخشنامه ای بر ارسال مشخصات پروانه های صادراتی از محل ورود موقت بر اساس کیل مصرف به منظور معافیت از […]