«چک آزاد» وارد سیستم بانکی شد

«چک آزاد» وارد سیستم بانکی شد

در قانون جدید چک «چک آزاد» وارد سیستم بانکی شد مشتریان سیستم بانکی می توانند سه بار در سال از «چک آزاد» برای برداشت وجه در شعب بدون همراه داشتن دسته چک استفاده کنند به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای استفاده از چک آزاد را به شبکه […]

«چک آزاد» وارد سیستم بانکی شد

«چک آزاد» وارد سیستم بانکی شد

در قانون جدید چک «چک آزاد» وارد سیستم بانکی شد مشتریان سیستم بانکی می توانند سه بار در سال از «چک آزاد» برای برداشت وجه در شعب بدون همراه داشتن دسته چک استفاده کنند به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای استفاده از چک آزاد را به شبکه […]