کوپن؛ نوستالژی چهل سالگی و راه حل اقتصادی

کوپن؛ نوستالژی چهل سالگی و راه حل اقتصادی

گزارش مکتوب کوپن؛ نوستالژی چهل سالگی و راه حل اقتصادی کوپن، نوستالژی روز های شروع جنگ برای نسلی است که آن روز ها را درک کردند، روز هایی که وقتی از هر کوچه و خیابانی رد می شدی کنار بقالی ها صف های طولانی توزیع کالای اساسی بود یک طرف آن زن ها بودند وطرف […]

تمرکز دولت بر آسیب شناسی ارز ۴۲۰۰ تومانی

تمرکز دولت بر آسیب شناسی ارز ۴۲۰۰ تومانی

همتی در یادداشتی نوشت تمرکز دولت بر آسیب شناسی ارز ۴۲۰۰ تومانی رئیس­ بانک مرکزی: این بانک با جدیت دنبال آسیب شناسی ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و با ارائه گزارشهای لازم، پیگیر موضوع است به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛​­­ عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی با بیان اینکه دولت نیز این مسئله را در دستور […]