قیمت مرغ در بازار کاهش می‌یابد

قیمت مرغ در بازار کاهش می‌یابد

با افزایش تولید؛ قیمت مرغ در بازار کاهش می یابد رئیس ­­اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از کاهش قیمت مرغ در بازار طی روز های آینده خبر داد مهدی یوسفخانی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت:با جوجه ریزی (تولید) بیشتر ­­در دی ماه ­و افزایش تحویل بار به بازار در روز های آینده، […]

عرضه مرغ آماده طبخ؛ ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان

عرضه مرغ آماده طبخ؛ ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان

در بازار خرده فروشی؛ عرضه مرغ آماده طبخ؛ ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان رئیس ­اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ و عرضه آن­ با نرخ ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان خبر داد مهدی یوسفخانی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: امروز مرغ در کشتارگاه با قیمت ۱۲ هزار و ۶۰۰ […]

عرضه مرغ آماده طبخ؛ ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان

عرضه مرغ آماده طبخ؛ ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان

در بازار خرده فروشی؛ عرضه مرغ آماده طبخ؛ ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان رئیس ­اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ و عرضه آن­ با نرخ ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان خبر داد مهدی یوسفخانی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: امروز مرغ در کشتارگاه با قیمت ۱۲ هزار و ۶۰۰ […]

عرضه مرغ آماده طبخ؛ ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان

عرضه مرغ آماده طبخ؛ ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان

در بازار خرده فروشی؛ عرضه مرغ آماده طبخ؛ ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان رئیس ­اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ و عرضه آن­ با نرخ ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان خبر داد مهدی یوسفخانی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: امروز مرغ در کشتارگاه با قیمت ۱۲ هزار و ۶۰۰ […]

عرضه مرغ آماده طبخ؛ ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان

عرضه مرغ آماده طبخ؛ ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان

در بازار خرده فروشی؛ عرضه مرغ آماده طبخ؛ ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان رئیس ­اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ و عرضه آن­ با نرخ ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان خبر داد مهدی یوسفخانی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: امروز مرغ در کشتارگاه با قیمت ۱۲ هزار و ۶۰۰ […]

افزایش ۱۰ درصدی قیمت مرغ آماده طبخ

افزایش ۱۰ درصدی قیمت مرغ آماده طبخ

در یک ماه گذشته؛ افزایش ۱۰ درصدی قیمت مرغ آماده طبخ رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از افزایش میانگین ۱۰ درصدی قیمت مرغ در یکماه اخیر خبر داد. مهدی یوسفخانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: امروز قیمت مرغ آماده طبخ­­۱۲ هزار و ۴۵۰ تومان به مصرف کننده عرضه می […]

عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان

عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان

در بازار خرده فروشی؛ عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان رئیس ­اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از افزایش ۶۰۰ تومانی قیمت مرغ آماده طبخ نسبت به مدت مشابه هفته گذشته و عرضه آن با قیمت ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان در بازار خرده فروشی خبرداد. مهدی یوسفخانی در گفتگوی تلفنی […]

عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۱ هزارو ۶۰۰ تومان

عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۱ هزارو ۶۰۰ تومان

در بازار خرده فروشی؛ عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۱ هزارو ۶۰۰ تومان رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت مرغ آماده طبخ نسبت به مدت مشابه هفته گذشته خبرداد. مهدی یوسفخانی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: امروزمرغ در کشتارگاه با قیمت ۱۰۵۰۰ تومان به عمده فروشی […]

عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان

عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان

در بازار خرده فروشی؛ عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان رئیس ­­اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از ادامه روند افزایشی قیمت مرغ آماده طبخ و عرضه آن با قیمت ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان در بازار خرده فروشی خبر داد. مهدی یوسفخانی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: […]

عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان

عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان

در بازار خرده فروشی؛ عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از ادامه روند افزایشی قیمت مرغ آماده طبخ و عرضه آن با قیمت ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان در بازار خرده فروشی خبر داد. مهدی یوسفخانی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: […]

عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان

عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان

در بازار خرده فروشی؛ عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان رئیس ­­اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت مرغ آماده طبخ و عرضه آن با قیمت ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار خرده فروشی خبر داد. مهدی یوسفخانی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: […]

عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان

عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان

در بازار خرده فروشی؛ عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان رئیس ­­اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت مرغ آماده طبخ و عرضه آن با قیمت ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار خرده فروشی خبر داد. مهدی یوسفخانی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: […]

عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان

عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان

در بازار خرده فروشی؛ عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان رئیس ­­اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از افزایش ۴۰۰ تومانی قیمت مرغ آماده طبخ و عرضه آن با قیمت ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار خرده فروشی خبر داد. مهدی یوسفخانی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: […]

عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان

عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان

در بازار خرده فروشی؛ عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان رئیس ­­اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از افزایش ۴۰۰ تومانی قیمت مرغ آماده طبخ و عرضه آن با قیمت ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار خرده فروشی خبر داد. مهدی یوسفخانی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: […]

عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۹ هزارو ۸۰۰

عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت 9 هزارو 800

در بازار خرده فروشی؛ عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۹ هزارو ۸۰۰ رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از کاهش ۴۵۰ تومانی مرغ آماده طبخ نسبت به مدت مشابه هفته گذشته و عرضه آن با قیمت ۹هزارو ۸۰۰تومان در بازار خرده فروشی خبرداد. مهدی یوسفخانی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، افزود: […]