مراوده
درخواست خرید سنسور فاصله سنج لیزری درخواست خرید سنسور فاصله سنج لیزری
آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتدرخواست خرید سنسور فاصله سنج لیزری را داریم تعداد مورد نیاز : 4 عدد نام خریدار : طباطبایی آدرس : اصفهان شماره تماس خریدار : 09133006629      ...
سنسور میکرومتر لیزری سنسور میکرومتر لیزری
دانش بنیان نگین افزار پردیس
نام کسب و کاردانش بنیان نگین افزار پردیس
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران نام برندنگین افزار پردیس فاصله مرجع (مرکزی)2 الی 70 سانتیمتر محدوده اندازه گیری (نسبت به نقطه مرکزی)0/3± الی 30± سانتیمتر دقت اندازه گیری0/1 الی 10...
ثبت نام کنید