آشکار پرتو پویا
نام کسب و کارآشکار پرتو پویا
توضیحاتژنراتور اشعه ایکس ، برای آن دسته از کاربردهایی طراحی و تولید شده‌اند که در آن‌ها دسترسی به شار بالا و پیوسته از اشعه و عملکرد طولانی مدت و پایدار از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. شرکت آشکار پرتو پ...