مراوده
فروش ترمینال حجم متغیر گرد فروش ترمینال حجم متغیر گرد
موسسه فنی شاهرخی
نام کسب و کارموسسه فنی شاهرخی
توضیحاتموسسه فنی شاهرخی توانایی ارائه محصول ترمینال حجم متغیر گرد را دارد. مهمترین هدف ساختمانها همواره فراهم کردن سر پناهی دربرابر آفتاب, باد, سرما و باران است. طرحهای قدیمی نسبتا ساده بودند و با ملاحظهش...
فروش ترمینالهای حجم متغیر VAV BOX فروش ترمینالهای حجم متغیر VAV BOX
موسسه فنی شاهرخی
نام کسب و کارموسسه فنی شاهرخی
توضیحاتموسسه فنی شاهرخی توانایی ارائه ترمینالهای حجم متغیر VAV BOX را دارد . مهمترین هدف ساختمانها همواره فراهم کردن سر پناهی در برابر آفتاب, باد, سرما و باران است. طرحهای قدیمی نسبتا ساده بودند و با ملاحظه...
ثبت نام کنید