شماران سیستم
نام کسب و کارشماران سیستم
توضیحاتنرم افزار جامع و یکپارچه پیمانکاری شماران سیستم ، از مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه بهره می گیرد. نرم افزار جامع و یکپارچه پیمانکاری به ابزاری قدرتمند برای گردآوری پردازش و پالایش داده های پروژه ...