مراوده
شماره تلگرام جهت مشاوره برای ثبت محصول و عضویت: 09033334651
آزمایش خاک تیپ۲ آزمایش خاک تیپ۲
ایرانیان پی آزما
نام کسب و کارایرانیان پی آزما
توضیحاتانجام آزمایش خاک (ژئوتکنیک) * انجام مطالعات ژئوفیزیک ** مورد تایید مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران** ما سعی میکنیم ... _ سرعت در خدمات داشته باشیم. _با دقت بالا...
آزمایش بتن آزمایش بتن
ایرانیان پی آزما
نام کسب و کارایرانیان پی آزما
توضیحاتقیمت: از ۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۰,۰۰۰ تومان واحد قیمت: هر سری...
آزمایش خاک و بتن آزمایش خاک و بتن
اطلس سازه آزما
نام کسب و کاراطلس سازه آزما
توضیحاتاخذ تاییدیه نظام مهندسی...
آزمایش مکانیک خاک آزمایش مکانیک خاک
اطلس سازه آزما
نام کسب و کاراطلس سازه آزما
توضیحاتانجام آزمایش خاک و اخذ تاییدیه در کوتاه ترین زمان حفاری ماشینی و دستی...
ثبت نام کنید