شرکت باروگر
نام کسب و کارشرکت باروگر
توضیحات• استحکام بیشتر و سختی مناسب به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب • مقاوم در مقابل خوردگی به دلیل روکش Black Phosphate مناسب تر • وجود گام های دقیق ومناسب بین رزوه ها به دلیل استفاده از دستگاه‌های پی...