مراوده
شماره تلگرام جهت مشاوره برای ثبت محصول و عضویت: 09033334651
پذیرش نماینده فعال : صنایع غذایی ژد تولیدکننده کیک و کلوچه پذیرش نماینده فعال : صنایع غذایی ژد تولیدکننده کیک و کلوچه
صنایع غذایی ژد
نام کسب و کارصنایع غذایی ژد
توضیحاتپذیرش نماینده فعال : صنایع غذایی ژد تولیدکننده کیک و کلوچه صنایع غذایی ژد تولید کننده انواع کیک و کلوچه در شهر های فاقد نماینده ، نماینده فعال می پذیرد .  ...
اعطای نمایندگی انحصاری محصولات غذایی مهرشهر - مهران برای استان های فاقد نمایندگی اعطای نمایندگی انحصاری محصولات غذایی مهرشهر - مهران برای استان های فاقد نمایندگی
آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتاعطای نمایندگی انحصاری محصولات صنایع غذایی مهرشهر - مهران با برند "سرد و تازه " این شرکت به دنبال واگذاری نمایندگی انحصاری فروش محصولات خود در استان مازندران و همچنین استان هایی که نماینده ندارند ا...
ثبت نام کنید