تکنو ماشین
نام کسب و کارتکنو ماشین
توضیحاتدر صنعت هواپیمائی و در آشیانه های تعمیرات هواپیما، جهت دسترسی تکنسین ها به قسمتهای مختلف هواپیما، نیاز به استند هیدرولیک مخصوص می باشد که شرکت تکنوماشین با انجام مهندسی معکوس برروی مدل های موجود و تجه...