استودیو چوب آرا
نام کسب و کاراستودیو چوب آرا
توضیحاتگروه فنی و هنری چوب آرا مدل سازی و ساخت غرفه سازی شرکت های داخلی و خارجی(بین المللی) در نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران با پیچیده ترین معماری سابقه اجرای دکور ۳ دوره مسابقات بین المللی قر...