بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتکپسول آکواریوم کپسول آکواریم یکی از محصولات شرکت بالن صنعت و از سری لوازم کاربردی آکواریوم می باشد. از مهمترین ویژگی های کپسول آکواریوم فلزی بودن و یکپارچه و استاندارد بودن آن می باشد که ایمنی آ...