مراوده
شماره تلگرام جهت مشاوره برای ثبت محصول و عضویت: 09033334651
سنگدال بتنی در پوش کانال(بسیار مقاوم،ترافیک سنگین) سنگدال بتنی در پوش کانال(بسیار مقاوم،ترافیک سنگین)
گروه تولیدی صنعتی کیان برنا
نام کسب و کارگروه تولیدی صنعتی کیان برنا
توضیحاتسنگدال های تولید شده در گروه صنعتی کیان برنا (در دو نوع ترافیکی و غیر ترافیکی) طراحی منحصر به فردی داشته و نوع ترافیکی آن بر اساس بارگذاری نشریه ۱۳۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای بار کامیون ۴۰...
دال بتنی پیش ساخته در انواع مختلف دال بتنی پیش ساخته در انواع مختلف
دوکال بتن
نام کسب و کاردوکال بتن
توضیحاتدال بتنی پیش ساخته در انواع مختلف در تبریز فروش دال بتنی پیش ساخته در انواع مختلف و با ضخامت های متفاوت به صورت آماده و ساخته شده از بتن مسلح در مجموعه دوکال بتن تبریز. طراحی این سازه های بتنی پیش سا...
ثبت نام کنید