شرکت همیار اندیش البرز
نام کسب و کارشرکت همیار اندیش البرز
توضیحاتپله منهول پلی اتیلن شرکت همیار اندیش البرز پله منهول پلی اتیلن مورد استفاده در : منهولهای گرد آجری دیوارهای آجری منهولهای بتنی (نصب در حین بتن ریزی) روش نصب : نصب روی دیوارهای آجری در ...