شرکت تولیدی صنعتی آذر نور
نام کسب و کارشرکت تولیدی صنعتی آذر نور
توضیحاتپروژکتور LED تارا با ایجاد یکنواختی کلی و طولی بسیار بالا و همچنین خیرگی بسیار پایین ، بهترین گزینه برای روشنایی می باشد. سیستم آب بندی کامل پروژکتور تارا ، امکان استفاده در فضاهای مختلف را فراهم ن...