گلوبال فارمرز با مسئولیت محدود
نام کسب و کارگلوبال فارمرز با مسئولیت محدود
توضیحاتشرکت گلوبال فارمرز عرضه کننده ؛ پرلین، جویدرم، آرتی فیل، رادئیس، بوتاکس، مواد تزریق پوستی و رستیلین میباشد. کلاژن یکی از موادی است که پزشکان به صورت شما تزریق می کنند تا ظاهری نرم تر و گوشتی تر به صو...