مراوده
تامین زعفران و زرشک تامین زعفران و زرشک
تجاری - کارگزاری
نام کسب و کارتجاری - کارگزاری
توضیحاتبه نام خدا : تامین انواع زعفران همچون پوشال، سرگل، نگین، سوپر نگین و... با عیار موردنظر مشتریان از مزارع قائن مشتریان گرامی میتوانند نمونه ی زعفران مورد نظر خود را به ما داده تا مطابق با آن س...
زرشک سیاه کوهی دانه دار برای آبگیری زرشک سیاه کوهی دانه دار برای آبگیری
بازرگانی آراس
نام کسب و کاربازرگانی آراس
توضیحاتزرشک سیاه کوهی دانه دار جهت آبگیری  شهرنشینی و زندگی ماشینی، هر چقدر که به سرعت زندگی‌ها اضافه کرده، به جایش به دلیل کم‌تحرکی و تغذیه نامناسب، بیماری‌هایی را هم با خودش به ارمغان آورده که بالا رفتن...
ثبت نام کنید