شرکت جهان قیر پارس
نام کسب و کارشرکت جهان قیر پارس
توضیحاتقیر نفوذی گرید 70-60 جهت صادرات قیر نفوذی 70/60 مناسب ترین قیر جهت راهسازی میباشد. شرکت جهان قیرپارس تولید کننده و عرضه کننده قیرهای نفوذی با بهترین کیفیت جهت صادرات و فروش داخلی میباشد. قیرهای ...