سی وی ستاریندو گمیلنگ
نام کسب و کارسی وی ستاریندو گمیلنگ
توضیحاتگلیسیرین پیشنهادی ما شامل : گلیسیرین طبیعی و تصفیه شده و خام میباشد که به شرح زیر میباشد. 1- گلیسیرین طبیعی : که از روغن پالم فراوری نشده تشکیل شده و حداقل 99.5% گلیسرول و دارای گواهی حلال است و تحت...