آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتخریدار تگزاپن جهت صادرات به افغانستان می باشم مقدار مورد نیاز : 50 تن   شرایط همکاری : تولید کننده محترم بایستی مجوز صادرات به افغانستان را داشته باشند و ترجیحا تحویل مرز میلک قیمت بدهند...