صنایع شیمیایی و بازرگانی ایران شیمی
نام کسب و کارصنایع شیمیایی و بازرگانی ایران شیمی
توضیحاتفروش اسید سولفوریک 98 درصد صنعتی ایران شیمی صنایع شیمیایی و بازرگانی ایران شیمی اسامی : جوهر گوگرد - سولفوریک اسید - سولفات هیدروژن   انواع اسید سولفوریک : 1 - اسید سولفوریک صنعتی ...