شرکت افزون بتن کیمیا
نام کسب و کارشرکت افزون بتن کیمیا
توضیحاتپودر بندکشی کیمیا k760 ماده ای است بر پایه سیمان و چسب های پلیمری ضد آب که برای بندکشی سطوح مختلف ساختمان به کار می رود. این محصول با استاندارد ASTM C 928 مطابقت دارد. خواص، اثرات و موارد کار...