پلاستو ایران
نام کسب و کارپلاستو ایران
توضیحاتپلاستیک ABS (پلاستو ایران) تولید پتروشیمی های تبریز و گلپایگان میباشد. این پلیمر در ساخت عایق برودتی، بدنه لوازم خانگی( مثل: یخچال، تلفن، جاروبرقی، چایی ساز و لوازم الکتریکی)، قطعات خودرو، صنایع آبکار...