پلاستو ایران
نام کسب و کارپلاستو ایران
توضیحاتپلی اتیلن سنگین گرید HD7000F (پلاستو ایران) تولید پتروشیمی های مهر و ایلام میباشد .این پلیمر در زمینه تولید نایلکس کاربرد دارد. درجه روانروی این پلیمر(MFI) در حدود 0.952 میباشد. و در بسته بندی 25 ک...