شرکت بامین تهویه
نام کسب و کارشرکت بامین تهویه
توضیحاتفروش انواع جارو استخر دستی ، اتوماتیک و نیمه اتوماتیک شرکت تخصصی تاسیسات بامین تهویه قادر به ساخت جارو استخر دستی برای استخر شما می باشد. اجزای تشکیل دهنده جاروی استخر دستی : یک پمپ استرین...