شرکت پرداد رنگ کهربا
نام کسب و کارشرکت پرداد رنگ کهربا
توضیحاتفویل آلومینیوم به صفحه های نازک از جنس آلومینیوم گفته میشود که در اثر نورد آلومینیوم با ضخامت بالا طی فرآیند نورد گرم و سرد به ضخامت کمتر از 0.2 میلی متر و بیشتر از 6 میکرون تبدیل شده است. فویل آلو...