گروه صنعتی هوشمند آسیا (گستران صنایع نوین پارس )
نام کسب و کارگروه صنعتی هوشمند آسیا (گستران صنایع نوین پارس )
توضیحاتجزئیات محصول امکانات ویژهضد آب/ ضد هوا سبکسایر شماره مدلGSN-RCV٣٠١ نام برندگستران صنایع نوین پارس مبدا کالاایران سنسور راداریدارد(برای تشخیص سرعت) بازه ی تشخیص سرعت1...