بازرگانی بیگی
نام کسب و کاربازرگانی بیگی
توضیحاتماشین چمن زن زوماکس 18 با موتور بریکس 6/25 ماشین چمن زن یا Lawn Mower ماشینی است که با استفاده از یک یا چند تیغه گردان برای قطع سطح چمن در یک ارتفاع مشخص به کار می رود. توان گردشی هر یک از تیغه ...