شرکت برس صنعت پاسارگاد
نام کسب و کارشرکت برس صنعت پاسارگاد
توضیحاتفرچه شستشوی مبل محصولی ویژه از ویترین محصولات شرکت برس صنعت پاسارگاد است که میتوان آنرا در زمره برس های دیسکی قرار داد. برس های دیسکی در سایز های مختلف تولید شده و پایه آنها اغلب از مواد فشرده شده،...