مراوده
انواع گیره چراغ قوه انواع گیره چراغ قوه
شركت ايمن تهران
نام کسب و کارشركت ايمن تهران
توضیحاتانواع گیره چراغ قوه شرکت ایمن تهران بشرح ذيل می باشند : گیره چراغ قوه مدل A004 : مخصوص اتصال چراغ قوه ها به لبه جيب لباس های کار و البسه مبارزه با حريق طراحی شده است. گیره کمری چراغ قوه A001  : اي...
فروش گیره V شکل کوچک فروش گیره V شکل کوچک
شرکت مه فناور ظریف دیدگانی
نام کسب و کارشرکت مه فناور ظریف دیدگانی
توضیحاتگیره V شکل مناسب برای نگه داشتن اشیاء استوانه‏ ای شکل مانند لوله لیزر و همچنین قطعات اپتیکی با شکل نا متعارف می‏ باشند. بازوی تعبیه شده در این قطعه به کاربرد آسان‏تر و وسیع‏تر این گیره‏ کمک می‏ نما...
ثبت نام کنید