مراوده
شیر چدنی یکطرفه سوپاپی فنردار سایز 50 تا 300 ( آرمان سیال اکسین ) شیر چدنی یکطرفه سوپاپی فنردار سایز 50 تا 300 ( آرمان سیال اکسین )
آرمان سیال اکسین
نام کسب و کارآرمان سیال اکسین
توضیحاتشیر چدنی یکطرفه سوپاپی فنردار سایز 50 تا 300 ( آرمان سیال اکسین ) جهت جلوگیری از برگشت سیال در تاسیسات ساختمانی و صتعتی مورد استفاده قرار می گیرد. قابل استفاده در کلیه تاسیسات آبرسانی از جمله آب...
شیر یکطرفه دریچه ای اهرم فنری ( ضربه گیر قوچی ) شیر یکطرفه دریچه ای اهرم فنری ( ضربه گیر قوچی )
وگ ایران بی همتا
نام کسب و کاروگ ایران بی همتا
توضیحاتشیر یکطرفه دریچه ای اهرم فنری ( ضربه گیر قوچی ) PN: 10/16 DN: 400...50 نوع مصرف در صنایع: آب ، فاضلاب و تأسیسات مشخصات و طراحی مدل شیر یکطرفه دریچه ای اهرم فنری ( ضربه گیر قوچی ): دارای ...
شیریکطرفه دریچه ای اهرم وزنه ای شیریکطرفه دریچه ای اهرم وزنه ای
وگ ایران بی همتا
نام کسب و کاروگ ایران بی همتا
توضیحاتشیریکطرفه دریچه ای اهرم وزنه ای PN: 10/16 DN: 400...50 نوع مصرف در صنایع : آب ، فاضلاب و تأسیسات مشخصات و طراحی مدل شیریکطرفه دریچه ای اهرم وزنه ای : دارای آب بند فلزی یا لاستیکی وجه ...
شیر یکطرفه دریچه ای لولایی شیر یکطرفه دریچه ای لولایی
وگ ایران بی همتا
نام کسب و کاروگ ایران بی همتا
توضیحاتشیر یکطرفه دریچه ای لولایی PN: 10/16 DN: 400...50 نوع مصرف در صنایع : آب ، فاضلاب و تأسیسات مشخصات و طراحی مدل شیر یکطرفه دریچه ای لولایی : دارای آب بند فلزی یا لاستیکی وجه تا وجه مطا...
شیر یکطرفه سوپاپی نوع صاف (مستقیم) شیر یکطرفه سوپاپی نوع صاف (مستقیم)
وگ ایران بی همتا
نام کسب و کاروگ ایران بی همتا
توضیحاتشیر یکطرفه سوپاپی نوع صاف (مستقیم) PN: 10/16 DN: 400...15 نوع مصرف در صنایع : آب ، بخار مشخصات و طراحی مدل شیر یکطرفه سوپاپی نوع صاف (مستقیم) : ابعاد فلنج مطابق با استاندارد EN 1092-2 ...
شیر یکطرفه ویفری دو دیسک (ضد ضربه قوچی) شیر یکطرفه ویفری دو دیسک (ضد ضربه قوچی)
وگ ایران بی همتا
نام کسب و کاروگ ایران بی همتا
توضیحاتشیر یکطرفه ویفری دو دیسک PN: 10/16 DN: 450...200 نوع مصرف در صنایع : آب تأسیسات مشخصات و طراحی مدل شیر یکطرفه ویفری دو دیسک : شیریکطرفه نوع ویفری دو دیسکه (ضد ضربه قوچی) ...
فروش شیر یکطرفه /شیر خودکار /check valve فروش شیر یکطرفه /شیر خودکار /check valve
صنعت پژوهان آریا
نام کسب و کارصنعت پژوهان آریا
توضیحاتشیر یکطرفه /شیر خودکار /check valve: شیر یکطرفه non return or check valves چک ولو همانگونه که از نام آن بر می آید شیریست که از فقط از یک جهت اجازه جریان سیال را میدهد و در بسیاری موارد نظیر مصارف خان...
ثبت نام کنید