بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتژل آنتوکس : علاوه بر عملیات حرارتی که در بعضی موترد لازم و ضروری می باشد تا پس از جوشکاری انجام شود گاهی مواقع لازم است تا فرایند تمیز کردن خاص برای بالا بردن مقاومت خوئدگی و ظاهر تمیز منطقه جوش و ...