امیرحسین
نام کسب و کارامیرحسین
توضیحاتخریدار قرقره نخ خالی سلام - من مقدار زیادی قرقره نخ خیاطی بدون نخ می خوام - البته توی تصویر با نخه ولی من قرقره پلاستیکی خالیشو میخوام...