پخش پالت
نام کسب و کارپخش پالت
توضیحاتفروش پالت دست دوم کاشی در ابعادهای (1-1)(110-110)(115-115)(125-110)(130-115) همگی سالم و بدون شکستگی تعداد فعلی سیصد عدد فروش به صورت دایمی و ماهیانه ===================================...