مراوده
دستگاه تصفیه روغن هیدرولیک دستگاه تصفیه روغن هیدرولیک
نیرونماد خراسان
نام کسب و کارنیرونماد خراسان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندنیرو نماد خراسان مبدا کالاایران قادر به حذف رطوبتتا کمتر از ppm 50 می باشند قابلیت جداسازي و تصفیه روغن ها با گریدهاي مختلفدارد سیستم هاي تصفیه تقطیر در خ...
طراحی و تولید دستگاه تصفیه روغن ترانسفورماتور طراحی و تولید دستگاه تصفیه روغن ترانسفورماتور
نیرو نمادخراسان
نام کسب و کارنیرو نمادخراسان
توضیحاتطراحی و تولید دستگاه تصفیه روغن تراسفورماتور به روش تحت خلاء با بهترین تجهیزات و عملکرددستگاههای تصفیه روغن و فیلترینگ نیرو نماد خراسان امکان تصفیه روغن را در حالت بارداری کامل ترانس و بدون هیچگونه خا...
ثبت نام کنید