شرکت پخش نویرا صنعت
نام کسب و کارشرکت پخش نویرا صنعت
توضیحاتفر کمپیر شرکت نویرا صنعت که در ایران به نام فر سیب زمینی تنوری معروف می باشد ساخت کشور ترکیه می باشد. سیب زمینی تنوری که با این فر تهیه می شود غذای ترکیه ای بسیار مقوی می باشد که یکی دو سالی می باش...