کاوا ارتباطات هوشمند
نام کسب و کارکاوا ارتباطات هوشمند
توضیحاتدستگاه ویدئو کنفرانس Aver EVC 150 یکی از دستگاههای خوش قیمت نسبت به امکانات فوق العاده ای که دارد محسوب می گردد و به همین دلیل تقریباً محبوب ترین دستگاه در بین ویدئو کنفرانس های Aver می باشد. تمام ...